Door stakingen is er een alternatieve treindienst van toepassing van maandag 28 november, vanaf 22 u., tot en met donderdag 1 december.  

Er zijn twee verschillende stakingen: We betreuren de mogelijke hinder die je hierdoor zal ondervinden.

Op basis van het beschikbare personeel zullen we een alternatieve treindienst opstellen. Afhankelijk hiervan kan de hinder in de ene provincie groter zijn dan in de andere.

Op dit moment is de alternatieve treindienst van maandag 28 november, vanaf 22 u., tot en met woensdag 30 november beschikbaar.
We bereiden momenteel de alternatieve treindienst voor donderdag 1 december voor. Deze zal op dinsdag 29 november bekendgemaakt worden.

> Meer info over de alternatieve treindienst van maandag 28/11 (22 u.) tot en met dinsdag 29/11
> Meer info over de alternatieve treindienst van woensdag 30/11
> Meer info over de alternatieve treindienst van donderdag 1/12: ⚠️ Een op twee IC-treinen zou moeten rijden. Deze info volgt in de loop van dinsdag 29/11

❗ De reisplanner zal met deze aanpassingen rekening houden:

  • Vanaf maandag 28/11 voor de aanpassingen van dinsdag 29/11
  • Vanaf dinsdag 29/11 voor de aanpassingen van woensdag 30/11
  • Vanaf woensdag 30/11 voor de aanpassingen van donderdag 1/12

Daarom raden wij je aan om je reis te plannen via onze reisplanner (op deze pagina) of de NMBS-app vanaf de dag voor je vertrek.  

Rijdt je trein?

We raden je aan om regelmatig onze reisplanner te checken op deze pagina of via de NMBS-app vanaf de dag voor je vertrek.  

We stellen alles in het werk om je in realtime te informeren over het treinverkeer via onderstaande kanalen :  

  • De reisplanner op nmbs.be of de NMBS-app
  • De aankondigingen en schermen in het station 
  • Onze Twitter- en Facebookaccounts

Voor alle informatie over het internationale verkeer raden wij je aan om de site van NMBS Internationaal te consulteren.

Veelgestelde vragen over stakingen

De voorwaarden voor terugbetaling of omruiling van je ticket blijven dezelfde, ook wanneer er een staking is. Voor meer info hierover, kan je terecht in onze FAQ.

Je kan het stakingsattest tot 7 dagen na de staking downloaden onderaan deze pagina.

Ja. Om te weten of je trein rijdt, raden we je aan om regelmatig onze reisplanner op deze pagina of via de NMBS-app te checken.
Voor alle info over het internationaal treinverkeer, bezoek je best de site van NMBS Internationaal.
De ‘wet betreffende de continuïteit van de dienstverlening inzake personenvervoer per spoor in geval van staking’ legt op dat essentiële personeelsleden uiterlijk 72 uur voor het begin van de staking moeten doorgeven of ze wel of niet deelnemen. Het alternatief vervoersplan (de minimale dienstverlening) wordt opgesteld op basis van het aantal niet-stakende personeelsleden.
Om technische en logistieke redenen wordt dit vervoersplan gedurende 48 uur uitgewerkt en vervolgens in onze reisplanner geladen. Daarom vragen we je om vanaf de dag voor je vertrek onze reisplanner op deze pagina of via de NMBS-app regelmatig te checken.
Voor meer info over het internationaal treinverkeer, bezoek je best de site van NMBS Internationaal.
In de openbare sector legt de ‘wet betreffende de continuïteit van de dienstverlening inzake personenvervoer per spoor in geval van staking’ bepaalde voorwaarden op om de planning van een alternatief vervoersplan mogelijk te maken:
  • De stakingsaanvraag moet minstens 8 werkdagen voor het begin van de staking ingediend worden.
  • Essentiële personeelsleden moeten uiterlijk 72 uur voor het begin van de stakingsdag hun definitieve voornemen om al dan niet deel te nemen doorgeven.
  • Afhankelijk van de beschikbaarheid van het personeel kan een alternatief vervoersplan worden opgesteld dat 24 uur van tevoren aan de reizigers wordt gecommuniceerd.
Meer info:
ejustice.just.fgov.be
mobilit.belgium.be
We raden je aan om vanaf de dag voor je vertrek regelmatig onze reisplanner op deze pagina of via de NMBS-app te checken.
Voor alle informatie over het internationaal treinverkeer, bezoek je best de site van NMBS Internationaal.

Wanneer een of meerdere vakbondsorganisaties een stakingsaanvraag indienen, bekijkt de juridische dienst van de spoorwegen, HR Rail, of de aanvraag wel of niet aanvaardbaar is. Op het moment dat zij de aanvraag hebben goedgekeurd, informeren we je daarover, onder andere op deze pagina. We doen dat minstens vijf dagen voor de start van de staking.

Niet noodzakelijk. Er zal geen staking van het spoorwegpersoneel zijn wanneer er niet minstens 8 werkdagen op voorhand een stakingsaanvraag is ingediend, die door HR Rail werd goedgekeurd. In dat geval brengen we je hiervan, onder andere op deze pagina, minstens vijf dagen van tevoren op de hoogte.

check2-anim
loader