rapport annuel

Jaarverslagen en –rekeningen 2021

Kerncijfers en realisaties
SNCBtv

Cijfers opgestapte reizigers (tellingen oktober 2020)

De reizigerstellingen worden jaarlijks uitgevoerd in oktober. Deze tellingen zijn het resultaat van een korte observatie in de tijd, wat onvermijdelijk een foutenmarge inhoudt, die in sommige gevallen aanzienlijk kan zijn.

Memorandum SNCB

Memorandum van NMBS (maart 2019)

Samen garanderen we de duurzame mobiliteit van morgen : De mobiliteit is vandaag niet alleen in crisis, maar ook volop in verandering. Ze is een essentieel onderdeel van de socio-economische ontwikkeling en een van de sleutels in de strijd tegen de klimaatopwarming.

SNCBtv

Pedagogisch dossier: "Op het juiste spoor!"

Met het vernieuwde dossier ‘Op het juiste spoor’ wil de NMBS jongeren sensibiliseren over de mogelijke gevaren. Maar ze wil hen ook laten nadenken over gedrag dat de veiligheid en de leefbaarheid in het gedrang brengt.

check2-anim
loader