Corporate Governance

Meerjareninvesteringsplan en beheerscontract

De Raad van Bestuur van NMBS keurde eind 2017 het meerjareninvesteringsplan voor de periode 2018-2022 goed.

Corporate Governance

Charters en statuten

De statuten van NMBS worden sterk beïnvloed door haar juridisch statuut van naamloze vennootschap van publiek recht.

Corporate Governance

Algemene vergadering van aandeelhouders

De algemene vergadering van aandeelhouders is het beslissingsorgaan met de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

check2-anim
loader