Voor onze reizigers is het belangrijk dat ze voor hun traject gemakkelijk verschillende vervoersmiddelen kunnen combineren. Daarom wil NMBS haar stations omvormen tot mobiliteitsplatformen die verbonden zijn met de andere vervoersmodi.

Dat uit zich concreet in:

  • Betere aansluitingen met metro/tram/bus
  • Vlottere overstapmogelijkheden tussen de verschillende vervoersmiddelen
Onze doelstellingen:
  • Deur-tot-deur verplaatsingen voor onze klanten makkelijker maken,
  • Verplaatsingen met de trein in combinatie met andere vervoersmiddelen promoten,
  • Samen met andere mobiliteitsactoren op zoek gaan naar innovatieve oplossingen.

Er worden al heel wat acties ondernomen om onze reizigers een betere mobiliteit te bieden.

Onze acties:

  • Onze stations zo uitrusten en inrichten dat de intermodaliteit een duwtje in de rug krijgt: parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen, overstapzones tussen regionaal vervoer en de treinen, kiss & ride-zone ...
  • De dienstregelingen afstemmen onder vervoerders,
  • Gecombineerde tarieven voorstellen (trein + metro, tram, bus) en unieke tarieven met andere openbaarvervoerondernemingen binnen een agglomeratie,
  • Efficiënte communicatietools ontwikkelen die intermodale informatie voorstellen in real time die nauwer aansluit bij de verwachtingen van de klanten,
  • Het bestaande vervoersaanbod en de bestaande intermodale oplossingen beter bekend maken bij de lokale overheden en bedrijven.

  

check2-anim
loader