B-PI
  1. Voor opdrachten onder de Europese publicatiedrempel kiest de aankoopdienst van NMBS samen met de aanvragende dienst de kandidaten die het bestek zullen ontvangen.

    Wilt u in aanmerking komen als leverancier voor deze opdrachten, stuur dan een e-mail naar suppliers@nmbs.be.met een korte voorstelling van uw bedrijf en contactgegevens. Wij gaan na of het opportuun is om bijkomende leveranciers voor bepaalde producten aan te maken.

  2. Voor opdrachten boven de Europese publicatiedrempel moeten kandidaat-leveranciers het Belgisch publicatieblad en het Europees Staatsblad opvolgen, waarin deze opdrachten worden gepubliceerd. Door u kandidaat te stellen voor een van deze opdrachten, wordt u automatisch opgenomen in het leveranciersbestand van de NMBS.
    Indien u de opdrachten boven de huidige publicatiedrempel wenst te raadplegen, nodigen wij u uit om de volgende link te volgen

  3. Voor een aantal strategische onderdelen hanteert NMBS een kwalificatiesysteem. Hoe kan u zich hiervoor kwalificeren?

Stuur een mail naar qualifications@nmbs.be met uw gegevens en het systeem waarvoor u wil kandideren. U ontvangt een vragenlijst, die als basis dient voor de eerste stap in het kwalificatieproces, het administratief onderzoek. Het doel is inzicht te krijgen in de technische mogelijkheden, ervaring in de spoorwegsector, beheer van de kwaliteit van goederen of diensten en de financiële stabiliteit van uw onderneming.
Indien het administratief onderzoek een positief resultaat oplevert, volgt mogelijk een bezoek aan de productiesite(s) voor een audit. Tijdens deze audit, die gewoonlijk een dag duurt, worden de bevindingen van de vragenlijst getoetst aan de praktijk. Er is extra aandacht voor de productiemiddelen, de verschillende processen, het kwaliteitsbeleid, enz.
Na een positief auditresultaat wordt de kandidaat-leverancier gekwalificeerd voor 6 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging per periode van 6 jaar. Bij een negatief resultaat kan de kwalificatie geweigerd worden of kan een voorlopige kwalificatie van een beperkte duur toegekend worden.
Opmerking: als uw onderneming een IRIS-certificaat heeft of een certificaat van een andere spoorwegoperator, kunnen bepaalde stappen in de kwalificatie overgeslagen worden.

Meer weten

info teaser test

Kwalificatiesysteem

Hier vindt u alles over het kwalificatiesysteem.
info teaser test

Wat kopen we?

De procurement-afdeling van NMBS koopt alle benodigdheden aan die nodig zijn voor de exploitatie van een spoorwegoperator: rollend materieel (locomotieven, rijtuigen, motorstellen, …), courante gebruiksartikelen, wisselstukken, werkplaatsuitrustingen en informaticamaterieel.

info teaser test

Hoe kopen we aan?

Alle aankopen bij NMBS gebeuren volgens de wet op de overheidsopdrachten.
info teaser test

Duurzame aankopen

NMBS voert een duurzaam inkoopbeleid dat ecologische, economische en sociale waarden verenigt.
info teaser test

Tools & tips

Lijst van de tools die gebruikt zijn bij de gunningsprocedure voor overheidsopdrachten

Meer weten

check2-anim